Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Γυναίκα σημαίνει Ζωή: Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Το Κέντρο Συμβουλευτικής  Γυναικών  του Δήμου  Καστοριάς  προσκαλεί  σε  εκδήλωση  για  τον  εορτασμό της  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Καλωσόρισμα.

Ενότητα Πρώτη
~ Μαλαματή Αντωνίου – “ Η γυναίκα στην πολιτική σκηνή και την τοπική
αυτοδιοίκηση της Καστοριάς
”.
~ Βερόνικα Αποστόλου – “ Γυναίκα και σκλήρυνση κατά πλάκας: Προσωπικό
Βίωμα
”.
~ Σόνια Ευθυμιάδου-Παπασταύρου – “Δια γυναικός πηγάζει τα κρείττω”.

Ενότητα Δεύτερη
~ Παρουσιάσεις από πολιτιστικούς και γυναικείους συλλόγους Καστοριάς. “Η γυναίκα ως πηγή έμπνευσης στην ποίηση και το παραδοσιακό τραγούδι”.

Την εκδήλωση οργανώνει το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών με την υποστήριξη του Δήμου Καστοριάς
Κυριακή  8  Μαρτίου  2015  και  ώρα 5 μ.μ.
Α ί θ ο υ σ α  Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Κ α σ τ ο ρ ι ά ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου