Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας

Στο πλαίσιο δράσεων προαγωγής της επιστημονικής έρευνας, το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καστοριάς πρόκειται να συμμετέχει με προφορική ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας
που θα διεξαχθεί στην Αθήνα 19-22 Νοεμβρίου 2015.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής υπέβαλε στο συνέδριο περίληψη εργασίας με τίτλο "Πριν σε γνωρίσω, σε ξέρω!: 541 μαθητές Λυκείου αφουγκράζονται τα έμφυλα στερεότυπα στις συντροφικές σχέσεις".

Το υλικό της εργασίας προέκυψε από τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ενώ στις δράσεις αυτές ενημερώθηκαν πάνω από 1.000 μαθητές, στην εργασία συμπεριλήφθηκαν μόνο οι 541 λόγω της ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων στο συνέδριο. 

Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας Δημου Καστοριάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου