Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Σύμφωνο Συνεργασίας που θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας και έμφυλων διακρίσεωνΣύμφωνο Συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργου που θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας, προχωρούν την Τρίτη 14 Ιουλίου στην υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργου που θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των στελεχών και των εκπαιδευτικών της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την υλοποίηση προηγούμενων συναφών έργων.

Το έργο θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην ένταξη της διάστασης του φύλου στις παιδαγωγικές πρακτικές και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις.


Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα περιλαμβάνει:


1) Τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επιμόρφωσης που θα απευθύνεται στα στελέχη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές/Διευθύντριες σχολικών μονάδων) και στους/στις εκπαιδευτικούς και το οποίο θα περιλαμβάνει Ημερίδες ευαισθητοποίησης και προγράμματα επιμόρφωσης.

2) Ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα βασίζεται στην προσαρμογή του υλικού που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.δ "Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία" και 4.1.1.α «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-2000-2006 – Μέτρο 4.1 – Ενέργεια 4.1.1.

3) Σχεδιασμό, προγραμματισμό και οργάνωση της υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων στο σύνολο της επικράτειας, με έμφαση αφενός σε εκπαιδευτικές περιφέρειες γεωγραφικά απομακρυσμένες ή/και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (νησιωτικές περιοχές, ορεινές περιοχές), αφετέρου σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε μη προνομιούχες κοινωνικο-οικονομικά περιοχές.

4) Παρακολούθηση και αξιολόγηση του Έργου.

1 σχόλιο:

 1. THREE IMPORTANT RIGHTS


  Three Rights which, in my opinion, should be preserved:
  .
  1 - The right to Mono-parenthood in Traditionally Monogamous Societies: see the blog "The Origin Of Sex-Taboo". [in English]
  .
  2 - The right to veto who pays (the taxpayer) - Semi-Direct Democracy: see the blog "Fim-da-Cidadania-Infantil". [in Portuguese]
  .
  3 - The right to survival of indigenous identities: see the blog "50-SEPARATISM-50." [in English]
  .
  .
  .
  P.S.
  The separatists-50-50 doesn't seek pretexts to deny the Right to survival of others one... the separatists-50-50 only claim the Right to survival of Indigenous Identities (read: the 'globalization-lovers' must respect the rights of others one... and vice versa!)  F.R.A.R.

  ΑπάντησηΔιαγραφή