Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Συνάντηση της ΓΓΙΦ με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ)


Δελτίο Τύπου
Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, στις 12/6/2017, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ), Γαβρόγλου Κωνσταντίνο και τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),Παύλο Χαραμή.
Η συνάντηση είχε στόχο την αποτίμηση των δράσεων της ΓΓΙΦ στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας στα σχολεία. Η επιτυχία του εγχειρήματος και ιδιαίτερα της θεματικής «σώμα και ταυτότητα», στην οποία η ΓΓΙΦ συνέβαλε με όλες της τις δυνάμεις, ανταποκρινόμενη πλήρως στις προσκλήσεις των σχολείων, σηματοδοτεί την αναγκαιότητα της περαιτέρω συνεργασίας της ΓΓΙΦ με το ΥΠΠΕΘ και το ΙΕΠ, όχι μόνο αναφορικά με τη Θεματική Εβδομάδα, αλλά στη βάση μιας σειράς ζητημάτων, τα οποία αποτελούν για τη ΓΓΙΦ πεδία αιχμής στη χάραξη έμφυλων πολιτικών και στην προώθηση της έμφυλης ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Γενική Γραμματέας κατέθεσε ένα σύνολο προτάσεων, που αφορούν σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και οι οποίες έχουν καταγραφεί αναλυτικά στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 2016-2020, ενώ, παράλληλα, έθεσε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΕΘ, του ΙΕΠ και της ΓΓΙΦ. Ενδεικτικά, οι προτάσεις αυτές αφορούν:
 
  • στον εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος με την οπτική του φύλου
  • στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών σε θέματα έμφυλης ισότητας
  • στην εισαγωγή της σεξουαλικής εκπαίδευσης ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο στην α’ βάθμια και τη β΄ βάθμια εκπαίδευση
  • στη λήψη μέτρων για τη δημιουργία θέσεων ερευνητριών στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας και την ευρύτερη αξιοποίηση του γυναικείου ερευνητικού δυναμικού της Ελλάδας
  • στην αντιμετώπιση του Ψηφιακού Χάσματος σε όλες τις βαθμίδες και μορφές εκπαίδευσης, μέσω παροχής κινήτρων για την αύξηση της ενασχόλησης κοριτσιών με ΤΠΕ και σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού
  • στην παροχή κινήτρων, ώστε να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, όπως γυναίκες Ρομά, μετανάστριες, γυναίκες πρόσφυγες και κορίτσια και στη δημιουργία μουσικών σχολείων και σχολείων δεύτερης ευκαιρίας στις περιοχές που κατοικούν Ρομά
  • στη συνεργασία με τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές και τα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας για την πρακτική άσκηση φοιτητριών/ων, καθώς και την εκπόνηση εργασιών, ερευνών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς και γυναικείες επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυσή τους
  • στη δημιουργία Επιτροπών Ισότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και επιστημονικών δικτύων με υποστηρικτικό χαρακτήρα για τη σταδιοδρομία των γυναικών
  • στη δημιουργία τμήματος ή στον ορισμό υπεύθυνου στελέχους για τηνπαρακολούθηση της εφαρμογής της ισότητας των φύλων εντός τηςυπηρεσιακής δομής του Υπουργείου. 
 
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας επιβεβαίωσε τη βούληση του ΥΠΠΕΘ για την προώθηση των παραπάνω ζητημάτων και ζήτησε τη συνδρομή της ΓΓΙΦ.  Τέλος, υπεγράφη από τον Υπουργό και στη συνέχεια από την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Ιφιγένεια Καμτσίδου, την Πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), Ειρήνη Αγαθοπούλου και τη ΓΓΙΦ, Φωτεινή Κούβελα, η συνέχιση του πρωτοκόλλου συνεργασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ με την ΓΓΙΦ, το ΚΕΘΙ και το ΕΚΔΔΑ, το οποίο αφορά την επιμόρφωση και λοιπές δράσεις εκπαίδευσης δασκάλων και καθηγητών /τριών, με στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου