Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Ισότητα Ευκαιριών

Αποτελεί βασική αρχή ότι η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί κύριο στοιχείο της υγιούς εξέλιξης των μελών μίας οικογένειας και ενισχύει την ανάπτυξη των παιδιών. Οι γυναικείες αποφάσεις αναφορικά με ζητήματα, τα οποία απασχολούν την οικογένεια,
μπορούν να έχουν θετική επίδραση στις ζωές των μελών της και να συμβάλλουν στην εύρυθμη ανάπτυξη τους.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της UNICEF, οι γυναίκες δεν έχουν πάντοτε λόγο σε κρίσιμα θέματα του νοικοκυριού, γεγονός το οποίο ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη των παιδιών. 
Η δυνατότητα των γυναικών να ελέγχουν οι ίδιες τις ζωές τους και να λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν τις οικογένειές τους, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παιδική διατροφή και υγεία, αλλά και την εκπαίδευση των τέκνων τους. Σε οικογένειες, όπου οι γυναίκες λαμβάνουν τις καθοριστικές αποφάσεις, το ποσοστό των εσόδων και πηγών, που προορίζονται για τα παιδιά, είναι μεγαλύτερο.
Η έρευνα της UNICEF εντόπισε αξιοσημείωτες διαφορές στους μισθούς των γυναικών και στη συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό σε διάφορες περιοχές της υφηλίου. Ειδικότερα, το εισόδημα των γυναικών στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής αντιστοιχεί στο 30% του αντίστοιχου αντρικού, στη Λατινική Αμερική και τη Νότια Ασία στο 40%, ενώ στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αναλογεί στο 60% του αντίστοιχου αντρικού εισοδήματος. Το γεγονός αυτό επιφέρει ως συνέπεια μειωμένη συγκέντρωση πλούτου στα χέρια των γυναικών και περαιτέρω μικρότερα χρηματικά ποσά, τα οποία προορίζονται για την ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών.
Επιπροσθέτως, η αυξημένη ενασχόληση των γυναικών στα πολιτικά δρώμενα έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να επηρεάσει με τη σειρά της την ανάπτυξη των παιδιών. Από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε ανεπτυγμένες χώρες προκύπτει ότι η συμμετοχή των γυναικών σε νομοθετικά σώματα εμφανίζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα παιδιά. Εντούτοις μέχρι τον Ιούλιο του 2006, η συμμετοχή των γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια αντιστοιχούσε μόλις στο 17% του συνόλου των βουλευτών.
Τα οφέλη της ισότητας ανδρών και γυναικών έχουν ωστόσο προεκτάσεις και πέρα από την επιρροή τους στην ανάπτυξη των παιδιών. Έτσι, η ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών μπορεί να συμβάλλει θετικά στην επίτευξη διαφόρων άλλων στόχων. Ιδιαίτερα όμως η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δημοκρατίας, αλλά έναν καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής συνοχής.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών  του δήμου Καστοριάς προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής με βάση την οπτική του φύλου. Ταυτόχρονα, διεξάγει και μια εκστρατεία ενημέρωσης - πρόληψης για την ισότητα των φύλων.

Αικατερίνη Καπρή
Νομική Σύμβουλος
Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων βίας Δήμου Καστοριάς


Νοέμβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης ενάντια στη βία κατά των γυναικών).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου